Uudistetut jätehuoltomääräykset astuvat voimaan 1.7.2023 alkaen

21.6.2023 12.00
0

Ylä-Savon jätehuoltolautakunta on hyväksynyt uudistetut jätehuoltomääräykset, perustelumuistion sekä taajamakarttarajaukset 20.6.2023 (§22). 

Jätehuoltomääräykset astuvat päivitettyinä voimaan 1.7.2023 kuntalain 143 §:n mukaisesti, vaikka niiden hyväksymistä koskevaan päätökseen haettaisiin muutosta. Jätehuoltomääräykset ovat voimassa toistaiseksi, kunnes erikseen muuta päätetään. Päivitetyt jätehuoltomääräykset kumoavat voimaantullessaan jätelautakunnan hyväksymät edelliset jätehuoltomääräykset.

Uudistetut jätehuoltomääräykset pöytäkirjaotteineen ovat nähtävillä täällä.