Taajamakarttarajaukset 1.7.2023 alkaen

Taajamalla tarkoitetaan  jätehuoltolautakunnan erikseen määrittelemää tiheästi rakennettua aluetta, jonka pohjana on
asemakaavoitetut alueet sekä yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän (YKR) taajama-alueet eli raken-
nusryhmät, joissa on vähintään 200 asukasta ja joissa rakennusten välinen etäisyys on yleensä enintään 200
metriä.

Jätehuoltolautakunnan 20.6.2023 (§22) hyväksymät taajamakarttarajaukset löytyvät alla olevasta linkistä (tiedosto avautuu uuteen ikkunaan)

Taajamarajaukset (.pdf)