Luonnosvaiheen taajamat

Taajamalla tarkoitetaan  jätehuoltolautakunnan erikseen määrittelemää tiheästi rakennettua aluetta, jonka pohjana on
asemakaavoitetut alueet sekä yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän (YKR) taajama-alueet eli raken-
nusryhmät, joissa on vähintään 200 asukasta ja joissa rakennusten välinen etäisyys on yleensä enintään 200
metriä.


Kartalla on esitetty luonnosvaiheen taajamat, joita ei vielä ole jätehuoltolautakunnassa vahvistettu.

 

Karttapalvelun perustoiminnot
Siirrä kartta haluamaasi sijaintiin raahaamalla karttaa tai liikkumisnuolia käyttäen.
Kun etsit tiettyä paikkaa, käytä Paikkahakua.

Lähennä ja loitonna halutulle mittakaavatasolle askel kerrallaan painelemalla + ja - -merkkejä
mittakaavasäätimen läheisyydessä tai siirry suoraan halutulle tasolle mittakaavasäätimestä.
Myös rullahiirellä voi lähentää ja loitontaa, ja tuplaklikkauksella lähentää karttaa.

Valikot

Haku-valikosta voit hakea paikan nimeä tai osoitetta ja siirtyä suoraan haluttuun sijaintiin.

Karttatasot-valikosta voit valita tarkasteltavaksi kunkin kartan aiheeseen liittyviä aineistoja.

 

 

Luonnosvaiheen taajamat kartalla