Jätehuoltolautakunnan kokousinfo

Ylä-Savon jätehuoltolautakunta kokoontuu tarpeen mukaan. Keskimäärin kokouksia on ollut neljä vuodessa.

 

Kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät seuraavien linkkien alta:

Esityslistat

Pöytäkirjat