Omakotitalo

Taloyhtiö

Vapaa-ajan asunto

 

Jätehuollon järjestäminen kiinteistöllä

Jätelain mukaan kaikkien asuinkiinteistöjen ja vapaa-ajan kiinteistöjen on oltava järjestetyn jätehuollon piirissä. Jätehuoltomääräysten mukaan kiinteistön haltija voi järjestää jätehuollon kahdella tavalla:

  1. Omalla kiinteistökohtaisella sekajäteastialla
  2. Lähikiinteistöjen yhteisellä sekajäteastialla (kimppa-astia)

Tarkempaa tietoa jätehuollon järjestämisestä omakotitalossa, taloyhtiössä, tai vapaa-ajan asunnossa, löydät yllä olevilta välilehdiltä.

Sekajäteastian tyhjennykset eivät voi perustua soitosta tehtävään tilaustyhjennykseen

Kiinteistön jätehuoltoa ei ole mahdollista järjestää pelkästään erikseen tehtävästä tilaustyhjennyksestä vain silloin, kun astia tulee täyteen. Ylä-Savon alueen jätehuoltomääräysten mukaisesti sekajäteastia tulee tyhjentää säännöllisen tyhjennysvälin mukaan. Jokaisella asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöllä tulee olla jonkin jätteenkuljetusyrityksen kanssa voimassa oleva palvelusopimus joko oman, tai muiden kiinteistöjen kanssa yhteiskäytössä olevan jäteastian säännöllisestä tyhjennyksestä.

Jätehuoltomääräykset edellyttävät säännöllistä tyhjennysväliä sekajäteastialle

Säännöllisten ja riittävän tiheiden tyhjennysvälien avulla varmistetaan että jätehuolto toimii logistisesti tehokkaasti, eikä jätteistä aiheudu esim. haju- ja hygieniahaittoja. Tyhjennysväliin vaikuttavat seuraavat asiat:

  1. asutko taajama- vai haja-asutusalueella
  2. vuodenaika (kesä-talvi)
  3. kompostoitko biojätteesi vai et

 

Biojätteen kompostointi mahdollistaa sekajäteastialle pidemmät tyhjennysvälit

Ylä-Savon alueella kannustetaan biojätteen erittelyyn sekajätteestä. Biojäte sekajätteen joukossa aiheuttaa jätteenpolttolaitoksella mm.

  • hygieniahaittoja
  • jätteen lämpöarvo laskee
  • jätteen paalaaminen vaikeutuu biojätteessä olevan kosteuden takia

Kompostori maksaa itsensä aikaa myöten takaisin, sillä kompostoivalla kiinteistöllä voidaan sekajäteastian tyhjennysväliä pidentää. Mikäli elintarvikejätteitä ei kompostoida, sekajäteastian tyhjennysvälin tulee olla kesällä 2 viikkoa.