Usein kysyttyä

Kuinka liityn järjestettyyn jätehuoltoon?

  1. ota yhteyttä jätehuoltorekisteriin hyväksyttyyn jätteenkuljettajaan ja tee tämän kanssa sopimus jätteiden noutamisesta kiinteistöltä Ylä-Savon jätehuoltomääräysten mukaisesti.
  2. toimita täytetty kompostointi-ilmoitus jätehuoltolautakunnalle hyväksyttäväksi, mikäli kiinteistöltä erilliskerätään tai kompostoidaan biojäte. Kompostointi-ilmoituspohjan löydät kohdasta "Yhteystiedot ja lomakkeet"
  3. jos liittyminen tapahtuu kimppa-astialla, täytä jätekimpan yhteyshenkilön kanssa jätekimppalomake ja toimita lomake jätehuoltolautakunnalle hyväksyttäväksi. Lomakkeen löydätte kohdasta "Yhteystiedot ja lomakkeet".

Sain kirjeen, etten ole liittynyt järjestettyyn jätteenkuljetukseen, vaikka olen vuosia vienyt jätepussini naapurin ja minun yhteiseen jäteastiaan viereiselle kiinteistölle. Miksi sain kirjeen?

Jätehuoltolautakunta seuraa vuosittain alueen kiinteistöjen liittymistä järjestetyn jätehuollon piiriin. Jätehuoltolautakunta lähestyy kirjeitse niiden kiinteistöjen haltijoita, jotka ovat rekisteritietojemme mukaan jätehuoltoon liittymättömiä. Jätehuoltolautakunta saa jätteenkuljetusyrityksiltä vuosittain jäteastioiden tyhjennystiedot vain niiltä kiinteistöiltä, joilta jätteenkuljetusyritykset käyvät jäteastian tyhjentämässä. Näin ollen niistä kiinteistöistä, joista jätteet viedään toisen kiinteistön alueella sijaitsevaan jäteastiaan, ei tule automaattisesti tietoa lautakunnalle.

Jotta lautakunta saa jätehuoltorekisterinsä ajan tasalle ja tällaiset yhteistä jäteastiaa käyttävät kiinteistöt saadaan päivitettyä kuljetusrekisteriin, tulee kimppaan kuuluvien kiinteistöjen täyttää kimppalomake. Ylä-Savon jätehuoltolautakunta on aloittanut toimintansa vuonna 2013, eivätkä kaikki "vanhat tiedot" ole organisaatiomuutoksessa siirtyneet kunnista alueelliselle toimijalle.

Mikä on yleisin jäteastian koko ja mistä saan jäteastian?

  • omakotitaloilla yleisin jäteastian koko on 240 litraa, joka soveltuu hyvin esimerkiksi nelihenkiselle perheelle
  • vapaa-ajan kiinteistöissä yleisin astiakoko on 140 litraa

Kiinteistön haltijan vastuulla on hankkia jäteastia itse esimerkiksi rautakaupasta tai jätteenkuljetusyrityksen kautta. Jäteastian tulee olla koneellista kuormausta kestävä ja pyörällinen. Vanhanmallinen säkkiteline ei ole hyväksyttävä keräysväline.

Pitääkö jätehuoltoon liittyä, kun kiinteistö on käyttämätön?

Jätelain mukaan kaikkien asumiseen tai vapaa-ajan asumiseen käytettävissä olevien kiinteistöjen tulee olla liittyneenä järjestettyyn jätehuoltoon. Jos kiinteistöä ei voida käyttää ja käytön esteille on todistettavat syyt (esim. terveydelliset syyt), on mahdollista hakea poikkeusta jätehuoltomääräysten noudattamisesta.

Ylä-Savon jätehuoltolautakunnan toiminta-alueen jätehuoltomääräysten mukaan yli 6 kuukautta kestävän kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen keskeyttämisen ratkaisee jätehuoltoviranomainen. Keskeytystä voit hakea täyttämällä lomakkeen, jonka löydät sivustolta kohdasta "Yhteystiedot ja lomakkeet".

Pitääkö jätehuoltoon liittyä, kun kiinteistö on käyttökelvoton?

Jos talo tai vapaa-ajan asunto on käyttökelvoton eli purkukuntoinen, voi lautakunnalta hakea asuinkelvottoman kiinteistön jätehuoltovelvoitteiden poistamista. Hakemukseen on liitettävä luotettava selvitys kiinteistön asuinkelvottomuudesta. Lomakkeen jätehuoltovelvoitteiden poistamisesta löydät sivustolta kohdasta "Yhteystiedot ja lomakkeet".

Mistä jätemaksu koostuu?

Jätemaksu koostuu:
1) kiinteistökohtaisesta jätemaksusta, jolla katetaan mm. kunnallisen jätehuollon palveluverkoston ylläpito (esim. jätekeskus ja -asemat), tiedotuksesta ja neuvonnasta aiheutuvat kustannukset, jätehuoltolautakunnan toiminta, vaarallisten jätteiden keräys ja käsittely.
2) kuljetusmaksusta, jonka jätteenkuljetusyritys perii jätteiden noutamisesta kiinteistöltä. Tämä osuus on kiinteistönhaltijan kilpailutettavissa.

Asun väliaikaisesti muualla kuin vakituisella asuinkiinteistölläni, voiko jäteastian tyhjennykset keskeyttää?

Jos vakituinen asuinkiinteistö on kokonaan käyttämätön, voit sopia alle 6 kuukautta kestävästä keskeytyksestä suoraan jätteenkuljetusyrittäjäsi kanssa. Mikäli asuinkiinteistö on kokonaan käyttämättä yli 6 kk ajan, tulee keskeytystä hakea jätehuoltolautakunnasta kirjallisesti lomakkeella, jonka löydät sivustolta kohdasta "Yhteystiedot ja lomakkeet".

Minulla muodostuu vain hyvin vähän jätettä. Voiko jäteauto käydä tyhjentämässä jäteastiani silloin kun itse haluan esim. kerran tai kaksi vuodessa?

Ei voi. Kiinteistön sekajäteastia on tyhjennettävä säännöllisesti jätehuoltomääräysten mukaisen tyhjennysvälin mukaan. Tyhjennysväli riippuu siitä, että:

- asutko taajama- vai haja-asutusalueella

- vuodenajasta (kesä-talvi), ja

- kompostoitko biojätteesi vai et

Pisimmät mahdolliset tyhjennysvälit oheisessa taulukossa:

Jätelaji

Pisin tyhjennysväli kesäaikana (viikot 18-40)

Pisin tyhjennysväli talviaikana (viikot 41-17)

Sekajäte taajamassa

2 viikkoa

4 viikkoa

Sekajäte taajamassa, kun biojätteet kompostoidaan tai erilliskerätään

4 viikkoa

8 viikkoa

Sekajäte haja-asutusalueella

2 viikkoa

8 viikkoa

Sekajäte haja-asutusalueella, kun biojätteet kompostoidaan

8 viikkoa

16 viikkoa