Usein kysyttyä

(päivitetty 3.7.2023)

LIITTYMINEN

Sain kirjeen, etten ole liittynyt jätehuoltoon. Mitä teen?

Kirjeelle on kolme mahdollista syytä:

  1. Kiinteistöllänne ei ole voimassa olevaa jätehuoltosopimusta
  2. Kiinteistön jätehuoltosopimus on jätehuoltomääräysten vastainen, esim. liian pitkät tyhjennysvälit
  3. Jätehuoltolautakunnan rekisterin tiedot ovat puutteelliset esim. jätekimpan tai kompostoinnin osalta

Ole yhteydessä jätteenkuljetusyritykseen ja päivitä jätehuoltosopimuksesi määräysten mukaiseksi.

Jos asia on edelleen epäselvä, ota yhteyttä jätehuoltolautakuntaan puhelimitse arkisin klo 9-15 tai sähköpostilla.

Miten liityn jätehuoltoon?

Hanki sopivan kokoinen jäteastia, esim. rautakaupasta tai kuljetusyritykseltä

Tee määräysten mukainen sopimus paikallisen yrityksen kanssa.

Millainen jäteastian tulee olla?

Jäteastian tulee olla koneellista kuormausta kestävä ja pyörällinen.

Omakotitalossa yleisin koko on 240 litraa (sopii hyvin 4-henkiselle perheelle) ja vapaa-ajan kiinteistöllä 140 litraa.

Miten usein astia pitää tyhjentää? Voiko sen tehdä tarvittaessa?

Tyhjennysväli riippuu kiinteistön sijainnista, vuodenajasta ja biojätteen käsittelystä.

Astia pitää tyhjentää säännöllisesti, vähintään alla olevan taulukon määräysten mukaisesti:

 Jätelaji
 Pisin tyhjennysväli kesäaikana (viikot 18-40) Pisin tyhjennysväli talviaikana (viikot 41-17)
Sekajäte taajamassa 2 viikkoa  4 viikkoa
Sekajäte taajamassa, joka ei sisällä biojätettä (kiinteistöllä on biojätteen erilliskeräys tai kompostointi, josta on voimassa kompostointi-ilmoitus) 4, 8* viikkoa 8 viikkoa
Sekajäte haja-asutusalueella  2 viikkoa 8 viikkoa
Sekajäte haja-asutusalueella, joka ei sisällä biojätettä (kiinteistöllä on biojätteen erilliskeräys tai kompostointi, josta on voimassa kompostointi ilmoitus 8 viikkoa 8, 12*, 16* viikkoa
 Biojäte  1 viikko tai 2** viikkoa 2 viikkoa tai 4 viikkoa**

* Jos kiinteistöllä on korkeintaan 240 litrainen jäteastia, syntyvä sekajätemäärä on vähäinen ja biojäte erilliskerätään tai kompostoidaan asianmukaisesti kiinteistöllä ympäri vuoden. sekajäte astian tyhjennysväli on taajamassa kahdeksan viikkoa ympäri vuoden ja taajamien ulkopuolella kesällä kahdeksan viikkoa ja talvella 12 - 16 viikkoa. Sekajäteastian tyhjennysvälin pidentämisestä tehdään kirjallinen ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle, jonka jälkeen asiasta sovitaan jätteenkuljettajan kanssa. ** Alle 10 asuinhuoneiston kiinteistöt tai kun käytössä on syväkeräys

Pitääkö vapaa-ajan asunnon jäteastiakin tyhjentää ympäri vuoden vaikka se ei ole käytössä?

Ei tarvitse. Vapaa-ajan asunnon astia tulee tyhjentää vähintään kaksi kertaa vuodessa 8 viikon välein silloin kun kiinteistö on käytössä eli käytännössä kerran kesän aikana ja kesäkäytön päättyessä.

Meillä on naapurin kanssa yhteinen astia, pitääkö siitä ilmoittaa?

Kyllä. Tee ilmoitus yhteisen sekajäteastian käytöstä jätehuoltolautakunnalle ja informoi myös jätteenkuljetusyritystäsi.

Kompostoin biojätteen, pitääkö siitä ilmoittaa?

Kyllä. Tee kompostointi-ilmoitus jätehuoltolautakunnalle. Kompostointi kannattaa, koska sillä saa pidennystä jäteastian tyhjennysväleihin.

Kaikki lomakkeet löytyvät sähköisesti täytettävinä täältä, mikäli sähköisen lomakkeen täyttäminen ei onnistu, olkaa yhteydessä jätehuoltolautakunnan asiakaspalveluun ma-pe klo 9-15 puh. 040 632 5500

VAPAUTUKSET JÄTEHUOLLOSTA

Olen tunnollinen kierrättäjä eikä sekajätettä tule tai sitä syntyy todella vähän, voinko olla ilman jäteastiaa?

Jätelain mukaan kaikkien tulee olla jätehuollon piirissä, joten ilman astiaa ei voi olla. Astian voi vaihtaa pienempään, perustaa kimpan naapurin kanssa tai pidentää tyhjennysväliä määräysten puitteissa.

Asun kiinteistöllä vain osan vuodesta, miten toimin?

Alle 6 kuukautta kestävän keskeytyksen voi sopia oman jätteenkuljetusyrityksen kanssa

Kiinteistö on tyhjä/asumiskelvoton/myynnissä, mitä teen?

Kiinteistölle voidaan riittävin perustein myöntää yli 6 kuukautta kestävä tyhjennyksen keskeytys ja sitä tulee hakea jätehuoltolautakunnalta täyttämällä hakemus yli 6 kuukautta kestävästä jäteastian tyhjennyksen keskeytyksestä.

MAKSUT

Mistä maksan, kun maksan jätemaksua?

Maksu koostuu paikallisesta jätetaksasta ja kuljetusyrityksen perimästä maksusta (sis. jätteet ja kuljetuksen).

Miten saan pienemmät jätemaksut? Astiani ei ole koskaan täynnä ja maksan tyhjästä.

Jätemaksuissa voi säästää aloittamalla kompostoinnin tai liittymällä biojätteen erilliskeräykseen ja sen avulla pidentää jäteastian tyhjennysväliä.

Voit myös perustaa jätekimpan, jolloin et maksa vajaan jäteastian tyhjennyksestä ja kuljetusmaksu jakautuu useamman kiinteistön kesken.

Voit myös hankkia pienemmän jäteastian (väh. 140 litraa).

LIETTEET

Emme kuulu kunnallisen jätevesihuollon piiriin, mitä teen?

  • Jos jätevesikaivon tyhjentää yritys, täytyy vain pitää kirjaa tyhjennyksistä.
  • Jos kaivo tyhjennetään ja liete käsitellään omatoimisesti, asiasta pitää tehdä ilmoitus jätehuoltolautakunnalle.
  • Ilmoitus tehdään kerran sekä aina, jos tilanne muuttuu
  • Ilmoituksen tekee kiinteistön omistaja