Jätetaksa

Jätetaksassa määritellään jätemaksut, jotka peritään asumisessa ja kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon järjestämisestä (pois lukien sako- ja umpikaivolietteet).

Jätemaksujen on mahdollisuuksien mukaan ohjattava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon. Jätetaksalla kannustetaan kotitalouksia erilliskeräämään ja lajittelemaan jätteitä.

Jätetaksa 1.1.2024 alkaen

Ylä-Savon jätehuoltolautakunta on 30.11.2023 (§ 42) hyväksynyt jätetaksan vuodelle 2024. Uusi taksa on astunut voimaan 1.1.2024 alkaen. Jätetaksassa määritellään jätemaksut Iisalmen, Keiteleen, Kiuruveden, Lapinlahden, Pielaveden, Sonkajärven ja Vieremän kunnissa.

Jätetaksa 1.1.2024 alkaen (avautuu uuteen ikkunaan)

Jätetaksa 1.5.2023-31.12.2023

Jätetaksa 2023.pdf

Mistä kiinteistön jätemaksu koostuu?

Kiinteistön sekajäteastian tyhjennyksestä perittävät jätemaksut koostuvat kahdesta osasta:

  1. kiinteistökohtainen jätemaksu astiakoon mukaan (hinnaston löydät tästä)
  2. jätteenkuljetusyrittäjän perimä kuljetusmaksu

Pakkausjätteiden tyhjennysmaksut:

Ylä-Savon jätehuolto Oy vastaa 1.7.2023 alkaen taajamissa pakkausjätteiden keräyksestä ja kuljetuksesta. Pakkausjätteiden (Kartonki-, muovi- ja lasipakkausten sekä metallin tyhjennysmaksut on määritelty jätetaksassa.