Biojätteen erilliskeräysvelvoite laajenee heinäkuussa 2024

Vuonna 2024 biojätteen lajitteluvelvoitteen laajeneminen koskettaa vähintään 10 000 asukkaan taajamien, kaikkia vakituisia ja vapaa-ajan asumisen kiinteistöjä. Ylä-Savon alueella velvoite koskee Iisalmen taajama-aluetta (katso kohta 2.). Velvoitteen myötä biojäte tulee lajitella erikseen sekajätteen joukosta, käytännössä tämä tarkoittaa liittymistä biojätteen erilliskeräykseen tai omatoimista kompostointia kiinteistöllä.

Lajitteluvelvoitteen laajeneminen perustuu vuonna 2021 voimaanastuneeseen jätelakiin. 

Alle on kerätty eniten kysyttyjä kysymyksiä sekä toimintaohjeita liittyen vuonna 2024 laajenevaan biojätteen keräysvelvoitteeseen. 

1. Mikä muuttuu? Ja milloin?

Biojätteen osalta vuonna 2024 tapahtuu kaksi keskeistä muutosta.

1. Lajitteluvelvoite laajenee vähintään 10 000 asukkaan taajamissa kaikille vakituisesti asutuille ja vapaa-ajan kiinteistöille eli biojätteen lajittelu tulee järjestää kaikilla asuinkiinteistöillä. Käytännössä siis Iisalmen keskeisellä taajama-alueella sijaitsevien omakoti ja vapaa-ajan asujien tulee järjestää biojätteen lajittelu liittymällä erilliskeräykseen tai kompostoimalla. Biojätteen lajittelu tulee olla järjestettynä viimeistään 19.7.2024.

2. 1.7.2024 biojätteen keräyksen järjestäminen siirtyy kiinteistön haltijalta kuntien omistamalle jäteyhtiölle. Ylä-Savon jätehuoltolautakunnan koko toimialueella asumisen ja kuntien palvelu-ja hallintotoiminnan kohteiden biojätteen keräyksen järjestäminen siirtyy jäteyhtiölle 1.7.2024 alkaen. 1.7.2024 alkaen biojäteastian tyhjennyksistä sovitaan ottamalla yhteyttä jätehuoltoyhtiöön.  

2. Koskeeko velvoite minun kiinteistöäni?

Ylä-Savon alueella velvoite koskee Ylä-Savon jätehuoltolautakunnan vahvistamaa Iisalmen taajama-aluetta. Ylä-Savon jätehuoltolautakunnan vahvistaman Iisalmen taajama-alueen kartan pääset katsomaan tästä

3. Biojätettä syntyy hyvin vähän, pitääkö minun silti hankkia biojäteastia tai kompostori? Se ei tunnu järkevältä.

Mikäli kiinteistöä koskee lakisääteinen velvoite lajitella biojäte, tulee kiinteistön liittyä biojätteen erilliskeräykseen tai hankkia kompostori. Jätteen vähäinen määrä ei ole syy poiketa lakisääteisestä velvoitteesta järjestää biojätteen jätehuolto. 

Mikäli biojätettä syntyy vähän on suositeltavaa keskustella yhdessä naapurin kanssa mahdollisuudesta perustaa biojätekimppa tai yhteiskäyttökompostori. 

4. Kuinka toimin, jos haluan liittyä biojätteenkeräykseen omalla tai naapurin kanssa yhteisellä jäteastialla?

1.7.2024 alkaen biojätteen erilliskeräyksen järjestämisestä vastaa kuntien omistama jäteyhtiö Ylä-Savon jätehuolto Oy, siihen astia biojäteastian tyhjennyksistä sovitaan paikallisen jätteen kuljetusyrittäjän kanssa.

Erilliskeräykseen voi liittyä omalla tai naapurin/naapureiden kanssa yhteisellä biojäteastialla eli perustaa nk. biojätekimppa. Biojätteen erilliskeräyksen järjestämisestä lisätietoa löytyy jäteyhtiön verkkosivuilta (linkki aukeaa uuteen ikkunaan).

5. Kuinka toimin jos haluan kompostoida? Ja pitääkö siitä ilmoittaa?

Kompostointi aloitetaan hankkimalla jätehuoltomääräysten mukainen kompostori. Kompostorin tulee olla riittävän tilava, esimerkiksi 1-5 henkilön tarpeisiin riittää tyypillisesti 100-250 litran kompostori.  Kompostorin tulee olla tarkoitettu kompostointiin ja olla haittaeläin suojattu eli kompostorissa tulee olla kansi sekä pohja tai pohjaverkko (kompostorissa ei saa olla yli 7 mm:n rakoja). Mikäli kompostorin rakentaa itse tulee tarvikkeiden olla ympäristön kannalta turvallisia eivätkä esimerkiksi vanhasta pakastimesta tehdyt kompostorit ole hyväksyttyjä, sillä niistä voi vapautua ympäristöön haitallisia aineita vaikka kylmäaineet olisikin poistettu. 

Kompostorista tulee huolehtia oikea oppisesti. Ohjeita onnistuneeseen kompostointiin löytyy esimerkiksi Marttojen oppaasta (linkki aukeaa uuteen ikkunaan).

Kompostointi-ilmoitus tulee palauttaa, vaikka kiinteistö ei sijaitse laajennetun biojätteen erilliskeräyksen alueella. 

6. Mikä on kompostointi-ilmoitus ja pitääkö minun palauttaa se?

Kompostointi-ilmoitus on jätelain 41 a §:n mukainen ilmoitus biojätteen pienimuotoisesta omatoimisesta käsittelystä kiinteistöllä ja se tulee palauttaa viimeistään kahden kuukauden kuluttua toiminnan aloittamisesta. Kompostointi-ilmoitus tulee palauttaa, vaikka kiinteistö ei sijaitse laajennetun biojätteen erilliskeräyksen alueella. 

Kompostointi-ilmoituksen voi täyttää täällä. Ilmoitus on voimassa korkeintaan viisi vuotta kerrallaan.

7. Olen jo aikaisemmin palauttanut kompostointi-ilmoituksen, pitääkö se palauttaa uudestaan?

Kompostointi-ilmoitus on voimassa kerrallaan viisi vuotta, jonka jälkeen se on uusittava eli jos olet jo palauttanut kompostointi-ilmoituksen esimerkiksi vuonna 2022 tai 2023 tulee ilmoitus uusia seuraavan kerran vuonna 2027 tai 2028. 

Kompostointiin ja kompostointi-ilmoituksiin liittyen voi olla yhteydessä jätehuoltolautakunnan asiakaspalveluun ma-pe klo 9-15 puh. 040 632 5500