Jätetaksaluonnos 2024 on nähtävillä 5.10.-12.11.2023

5.10.2023 6.00
0

Vuoden 2024 jätetaksan luonnos on nähtävillä 5.10.-12.11.2023

Jätetaksaan ehdotetaan korotuksia 1.1.2024 alkaen eräiden jätelajien vastaanottomaksujen osalta. Lisäksi taksaan tuodaan biojätteen erilliskeräyksen kiinteistökohtaiset hinnat jätehuoltolautakunnan koko toimialueella 1.7.2024 alkaen.

Asiakirjat ovat nähtävillä kuntien ilmoitustauluilla ja lautakunnan verkkosivuilla osoitteessa www.jatehuoltolautakunta.fi. Jätehuoltolautakunta varaa kunnille mahdollisuuden antaa em. lausunto. Lisäksi jätehuoltolautakunta varaa kuntalaisille ja niille, joiden oloihin päätöksenteolla on huomattava vaikutus, mahdollisuuden esittää mielipiteensä asiasta 12.11.2023 klo 15:00 mennessä osoitteeseen Ylä-Savon jätehuoltolautakunta, kirjaamo, PL 10 74101 Iisalmi tai sähköpostitse kirjaamo@iisalmi.fi

Luonnos ja päätöksen pöytäkirjaote avautuvat uuteen ikkunaan

Jätetaksa 2024, luonnos 

Pöytäkirjaote 28 § Jätetaksa 1.1.2024, luonnos

 

Lisätietoja antaa vs. jätehuoltopäällikkö Pinja Lehti p. 040 661 7282, pinja.lehti@iisalmi.fi