Tutustu jätteenkuljetusjärjestelmää koskeviin asiakirjoihin (asiakirjat nähtävillä 20.6-31.8.2022) ja vastaa kyselyyn jätteenkuljetusjärjestelmästä Ylä-Savossa

20.6.2022 0.01
0

Materiaalit ja kyselyn löydät sivun lopusta

Kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta huolehtiminen on olennainen osa lakisääteiseen velvollisuuteen perustuvaa kunnan järjestämää jätehuoltoa

Jätteenkuljetuksessa on kyse julkisesta välttämättömyyspalvelusta, jonka on toimittava kaikissa oloissa, kaikkina aikoina ja kaikilla alueilla. Jätelain 35 §:ssä säädetään yleiset vaatimukset, jotka kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen on täytettävä valitusta kuljetusjärjestelmästä riippumatta. Näiden vaatimusten mukaan kiinteistöttäinen jätteenkuljetus on järjestämistavasta riippumatta järjestettävä niin, että tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin.


Kiinteistöittäisessä jätteenkuljetuksessa on noudatettava kunnan jätehuoltomääräyksiä ja jäte on toimitettava kunnan määräämään vastaanotto- tai käsittelypaikkaan.

 

Kuinka kiinteistöittäisen jätteenkuljetuksen voi järjestää?

1) Kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena (jätelaki 36 §), jolloin kunnallinen jäteyhtiö (Ylä-Savon Jätehuolto Oy) huolehtii jätteenkuljetuksen kilpailuttamisesta hankintalain ja jätelain mukaisesti siten, että kuljetusyrittäjillä on tasapuoliset mahdollisuudet osallistua kunnan jätehuoltopalveluiden tuottamiseen. Sopimussuhde tehdään jäteyhtiön ja kuljetusyrityksen välillä. Kyseessä on julkisoikeudellinen palvelu, josta perittävä maksu määrätään jätetaksassa. Kuljetushinta ja mahdollisten lisäpalvelun kustannukset määräytyvät yhteiskilpailutuksen perusteella, ei kuljetusyrittäjän itsenäisesti päättämänä.


2) Kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena (jätelaki 37 §), jolloin kiinteistön haltija sopii itse valitsemansa kuljetusyrittäjän kanssa jätteen kuljetuksesta järjestämästään keräyspaikasta kunnan määräämään vastaanottopaikkaan. Sopimus on yksityisoikeudellinen ja jätetaksassa määritellään maksu jätteenkäsittelyn osalta. Kuljetusyrittäjä määrittelee kuljetuskustannushinnat ja mahdolliset lisäpalvelumaksut itsenäisesti. Kiinteistön haltijalla on velvollisuus tarkistaa, että jätteitä kuljettava yritys kuuluu jätelain mukaiseen jätehuoltorekisteriin.

 

Nykyinen jätteenkuljetusjärjestelmä Ylä-Savossa

Ylä-Savon seutukunnan alueella jätteenkeräyksessä on nykyisin käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkeräys sekajätteen ja hyötyjätteiden (pois lukien biojätteen) osalta. Biojätteen osalta on käytössä sekajärjestelmä, joka kyseisellä alueella tarkoittaa, että Kiuruveden, Vieremän, Pielaveden, Keiteleen ja Lapinlahden Varpaisjärven alueella on käytössä kunnan järjestämä keräys ja Lapinlahden ja Sonkajärven sekä Iisalmen alueella on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkeräys.

Uudistetun jätelain siirtymäaikojen puitteissa hyötyjätteiden jätteenkuljetukset (pakkausjätteet heinäkuussa 2023 ja biojätteet heinäkuussa 2024) siirtyvät kunnan vastuulle kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen alueilla.


Jätteenkuljetusjärjestelmä -asianosaisten kuuleminen

Ylä-Savon jätehuoltolautakunta on käsitellyt kokouksessaan 14.6.2022 jätteenkuljetusjärjestelmää alueellaan. Kiinteistön haltijan järjestämästä jätteenkuljetuksesta sekajätekeräyksessä esitetään luovuttavan siirtymäajan jälkeen vuoden 2026 alusta alkaen. Asiaan liittyvä hallintolain sekä jätelain mukainen kuuleminen toteutetaan kesä-elokuussa 2022 ja asia viedään päätöksentekoon kuulemisen/osallistamisen jälkeen tavoitteellisesti syksyllä 2022.

 

Viralliset kannanotot tulee jättää joko sähköisesti tai kirjallisesti 31.8.2022 klo 15:00 mennessä osoitteeseen

Ylä-Savon jätehuoltolautakunta, kirjaamo
PL 10
74101 Iisalmi
tai sähköpostitse kirjaamo@iisalmi.fi

 

Kuljetusjärjestelmään liittyvät materiaalit:

Ote Ylä-Savon jätehuoltolautakunta 14.06.2022 § 11 Jätteenkuljetusjärjestelmä-asianosaisten kuuleminen.pdf

Jätehuoltopalvelut Ylä-Savon alueella.pdf

Jätteenkuljetusjärjestelmien vertailu ja arvio tulevaisuudesta Ylä-Savossa.pdf

Sekajätteen lajittelututkimus ja jäteastioiden täyttöastetutkimus.pdf

 

Palaute ja kyselyyn vastaaminen

Jätehuoltolautakunnan sähköpostiin jatelautakunta@iisalmi.fi voi lähettää asiasta palautetta tai voitte vastata kyselyyn: Kysely jätteenkuljetusjärjestelmästä Ylä-Savossa (Kysely sulkeutunut 31.8.2022 klo 15.00.)

Palautteista ja kannanotoista laaditaan eritelty raportti päätöksentekoa varten Ylä-Savon jätehuoltolautakunnalle.