Mahdollisesta sekajätteen jätteenkuljetusjärjestelmän muutoksesta tehty yritysvaikutusten arviointi

24.1.2023 15.04
0

Sekajätteen jätteenkuljetusjärjestelmää on tarkasteltu Ylä-Savossa ja asiasta on tehty yritysvaikutusten arviointi

(Aikaisemmin julkaistu tiedote löytyy täältä: Tutustu jätteenkuljetusjärjestelmää koskeviin asiakirjoihin )

Ylä-Savon jätehuoltolautakunta päätti kokouksessaan 13.9.2022 § 17 ennen kuljetusjärjestelmästä päättämistä tilata yritysvaikutusten arvioinnin riippumattomalta asiantuntijalta. Riippumaton asiantuntija velvoitettiin tekemään yhteistyötä alueen yrittäjäyhdistysten ja Iisalmen kaupungin elinkeinojohtajan kanssa yritysvaikutusten arviointia varten. Hankinta kilpailutettiin Iisalmen kaupungin hankintaohjeen mukaisesti.

Yritysvaikutusten arvinoinnin on tehnyt Ympäristökonsultointi EcoChange Oy.

Alla olevasta linkistä pääset lukemaan yritysvaikutusten arvionti -raportin

Sekajätteen jätteenkuljetusjärjestelmän muutoksen yritysvaikutusten arviointi Ylä-Savon jätehuoltoyrityksille