Jätelaki edellyttää, että asuinkiinteistöllä syntyvän keittiöbiojätteen kompostoinnista on ilmoitettava jätehuoltoviranomaiselle.

29.12.2022 12.04
0

Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia asuinkiinteistöjä, joilla kompostoidaan keittiössä syntyvää biojätettä. Pelkän puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse ilmoittaa. Kompostointi-ilmoitus on tehtävä myös vapaa-ajan kiinteistön osalta, jos siellä kompostoidaan biojäte.


Kompostointi-ilmoitus on voimassa viisi vuotta.


Ilmoituksen voi tehdä sähköisellä lomakkeella. Sähköiset lomakkeet löytyvät täytä ilmoitus välilehdeltä.


Mikäli sähköisen lomakkeen täyttäminen ei onnistu, voitte pyytä paperisen lomakkeen Ylä-Savon jätehuoltolautakunnan asiakaspalvelusta sähköpostitse jatelautakunta@iisalmi.fi tai puhelimitse 040 6325500.

Kompostoinnista ilmoittamisen taustalla jätelaki

Elintarvikejätteen kompostointia koskeva ilmoitusvelvollisuus perustuu jätelakiin.
Kompostointitietojen kerääminen mahdollistaa asukkaiden omatoimisesti kompostoiman biojätteen ottamisen mukaan valtakunnallisen kierrätetyn yhdyskuntajätteen määrän laskentaan.