Jätetaksa

Jätetaksassa määritellään jätemaksut, jotka peritään asumisessa ja julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon järjestämisestä (pois lukien sako- ja umpikaivolietteet).

Jätemaksujen on mahdollisuuksien mukaan ohjattava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon. Jätetaksalla kannustetaan kotitalouksia erilliskeräämään ja lajittelemaan jätteitä.

Ylä-Savon jätehuoltolautakunta on 14.12.2022 hyväksynyt 1.2.2022 voimaan tulleen jätetaksan. Jätetaksa on voimassa toistaiseksi. Voimassa olevan jätetaksan löydät tästä: Jätetaksa 2022.pdf

 

Jätetaksaluonnos 2023 pidetään nähtävillä 27.1.–3.3.2023

Jätehuoltolautakunta varaa kunnille mahdollisuuden antaa lausunnon jätetaksaluonnoksesta. Lisäksi jätehuoltolautakunta varaa kuntalaisille ja niille, joiden oloihin päätöksenteolla on huomattava vaikutus, mahdollisuuden esittää mielipiteensä asiasta 3.3.2023 klo 15:00 mennessä osoitteeseen

Ylä-Savon jätehuoltolautakunta, kirjaamo
PL 10
74101 Iisalmi
tai sähköpostitse kirjaamo@iisalmi.fi

Iisalmessa 26.1.2023
Ylä-Savon jätehuoltolautakunta

Lisätietoja antaa jätehuoltopäällikkö Piia-Reetta Kiljunen
puh. 040 6617 282, piia-reetta.kiljunen@iisalmi.fi


Jätetaksaluonnoksen pääset lukemaan alla olevasta linkistä:

Jätetaksa 2023_luonnos.pdf

 

Mistä kiinteistön jätemaksu koostuu?

Kiinteistön jäteastian tyhjennyksestä perittävät jätemaksut koostuvat kahdesta osasta:

  1. kiinteistökohtainen jätemaksu astiakoon mukaan (hinnaston löydät tästä)
  2. jätteenkuljetusyrittäjän perimä kuljetusmaksu