Jätehuoltolautakunnan kokousinfo

Ylä-Savon jätehuoltolautakunta kokoontuu tarpeen mukaan. Keskimäärin kokouksia on ollut neljä vuodessa.

Kokoukset vuonna 2021: 

  • 24.2.2021
  • 5.10.2021 (uuden lautakunnan ensimmäinen kokous)
  • 8.11.2021
  • 14.12.2021

Kokouksien esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät seuraavien linkkien alta:

Esityslistat

Pöytäkirjat