Jätetaksa

Jätetaksassa määritellään jätemaksut, jotka peritään asumisessa ja julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon järjestämisestä (pois lukien sako- ja umpikaivolietteet).

Jätemaksujen on mahdollisuuksien mukaan ohjattava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon. Jätetaksalla kannustetaan kotitalouksia erilliskeräämään ja lajittelemaan jätteitä.

Ylä-Savon jätehuoltolautakunta on 26.2.2020 hyväksynyt 1.5.2020 voimaan tulleen jätetaksan. Jätetaksa on voimassa toistaiseksi. Voimassa olevan jätetaksan löydät tästä: Jätetaksa 2020.pdf

 

Mistä kiinteistön jätemaksu koostuu?

Kiinteistön jäteastian tyhjennyksestä perittävät jätemaksut koostuvat kahdesta osasta:

  1. kiinteistökohtainen jätemaksu astiakoon mukaan (hinnaston löydät tästä)
  2. jätteenkuljetusyrittäjän perimä kuljetusmaksu