Ylä-Savon jätehuoltolautakunta on 26.2.2020 hyväksynyt 1.5.2020 voimaan tulevan jätetaksan. Jätetaksa on voimassa toistaiseksi. Jätetaksassa määritellään jätemaksut, jotka peritään asumisessa ja julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon järjestämisestä (pois lukien sako- ja umpikaivolietteet).

Voimassa olevan jätetaksan löydät tästä: Jätetaksa 2020.pdf

Kiinteistön jäteastian tyhjennyksestä perittävät jätemaksut koostuvat kiinteistökohtaisesta jätemaksusta sekä jätteenkuljetusyrityksen perimästä kuljetusmaksusta. Hinnasto (huom. hinnat ilman ALV:a) (hinnat voimassa toistaiseksi).

Jätemaksujen on mahdollisuuksien mukaan ohjattava jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen sekä etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon. Jätetaksalla kannustetaan kotitalouksia erilliskeräämään ja lajittelemaan jätteitä.