Jätehuollon järjestämisestä

Kiinteistösi jätehuollon käytännön järjestäminen riippuu siitä, että asutko omakotitalossa vai taloyhtiössä. Jätelain mukaan kaikkien vakituisesti asuttujen ja vapaa-ajan kiinteistöjen on oltava järjestetyn jätehuollon piirissä. Näin ollen siis myös vapaa-ajanasuntojen osalta tulee laatia sopimus sekajäteastian tyhjennyksestä jätteenkuljetusyrityksen kanssa.

Kiinteistön jätehuoltoa ei ole nykyään mahdollista järjestää pelkästään erikseen tehtävästä tilaustyhjennyksestä vain silloin, kun astia tulee täyteen. Alkuvuodesta 2016 uusiutuneiden Ylä-Savon alueen jätehuoltomääräysten mukaisesti sekajäteastia tulee tyhjentää säännöllisen tyhjennysvälin mukaan. Jokaisella asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöllä tulee olla jonkin jätteenkuljetusyrityksen kanssa voimassa oleva palvelusopimus joko oman, tai muiden kiinteistöjen kanssa yhteiskäytössä olevan jäteastian säännöllisestä tyhjennyksestä. Säännöllisten ja riittävän tiheiden tyhjennysvälien avulla varmistetaan että jätehuolto toimii logistisesti tehokkaasti, eikä jätteistä aiheudu esim. haju- ja hygieniahaittoja.

Jätehuoltomääräysten mukaan kiinteistön haltija voi järjestää jätehuollon kahdella tavalla: 

  1. Omalla kiinteistökohtaisella sekajäteastialla
  2. Kimppa-astialla (lähikiinteistöjen yhteinen sekajäteastia)

 

Tarkempaa tietoa jätehuollon järjestämisestä omakotitalossa, taloyhtiössä, tai vapaa-ajan asunnossa, löydät yllä olevilta välilehdiltä.

Sekajäteastian tyhjennysväleistä

Sekajäteastian tyhjennysvälin pituus on määritelty jätehuoltomääräyksissä ja se riippuu kolmesta asiasta:

  1. asutko taajama- vai haja-asutusalueella
  2. vuodenajasta (kesä-talvi)
  3. kompostoitko biojätteesi vai et.


Kiinteistöllä, joka ei kompostoi biojätteitään, pisin tyhjennysväli on kesäaikaan 2 viikkoa riippumatta kiinteistön sijainnista.

Kannustamme biojätteen erittelyyn sekajätteestä. Biojäte sekajätteen joukossa aiheuttaa jätteenpoltto-laitoksella hygieniahaittaa, laskee poltettavan jätteen lämpöarvoa ja vaikeuttaa sen paalaamista biojätteessä olevan kosteuden takia. Kompostori maksaa itsensä aikaa myöten takaisin, sillä kompostoivalla kiinteistöllä tyhjennyskertoja, ja tätä myötä niistä aiheutuvia kustannuksia, tulee vähemmän. Talviaikaan haja-asutusalueella sijaitsevalla kiinteistöllä, joka kompostoi biojätteensä lämpöeristetyllä kompostorilla, voi tyhjennysväli pisimmillään olla jopa 16 viikkoa.