Jätehuollon järjestäminen taloyhtiöissä

(päivitetty 3.7.2023)

Kaikkien asuinkiinteistöjen tulee jätelain mukaan kuulua järjestetyn jätehuollon piiriin. Taloyhtiön jätehuollon järjestämisessä tulee huomioida seuraavia asioita:

  1. kiinteistöllä on tarpeellinen määrä kannellisia jäteastioita kaikille kerättäville jätejakeille
  2. jäteastioiden koon tulee vastata mahdollisimman hyvin kiinteistön jätehuollon tarpeeseen
  3. jäteastioiden asianmukaisesta kunnosta ja puhtaanapidosta on huolehdittava
  4. taajama-alueella sijaitsevassa vähintään 5 huoneiston asuinkiinteistössä tulee järjestää biojätteen, lasi-, muovi- ja kartonkipakkausten sekä pienmetallin erilliskeräys

Jätehuoltomääräyksissä on määritelty vähimmäistyhjennysvälit eri jätelajeille. Säännöllisten, riittävän tiheiden tyhjennysvälien avulla varmistetaan, että jätehuolto toimii tehokkaasti eikä jätteistä aiheudu haittoja ympäristölle tai terveydelle.


 Jätelaji
 Pisin tyhjennysväli kesäaikana (viikot 18-40) Pisin tyhjennysväli talviaikana (viikot 41-17)
Sekajäte taajamassa 2 viikkoa  4 viikkoa
Sekajäte taajamassa, joka ei sisällä biojätettä (kiinteistöllä on biojätteen erilliskeräys tai kompostointi, josta on voimassa kompostointi-ilmoitus) 4 viikkoa 8 viikkoa
Sekajäte haja-asutusalueella  2 viikkoa 8 viikkoa
Sekajäte haja-asutusalueella, joka ei sisällä biojätettä (kiinteistöllä on biojätteen erilliskeräys tai kompostointi, josta on voimassa kompostointi ilmoitus 8 viikkoa 8 viikkoa
 Biojäte  1 viikko 2 viikkoa
 Kartonki- ja muovipakkaukset 8 viikkoa 8 viikkoa
 Metalli ja lasipakkaukset 16 viikkoa 16 viikkoa
 

Jätteen keräyspaikan suunnittelussa tulee huomioida jäteastioiden tyhjentäjä sekä asukkaat

Huomioitavia asioita jätteen keräyspaikan suunnittelussa:

  1. jäteastiat tulee sijoittaa lähelle ajotietä
  2. keräyskatosten lattian tulee olla kova, eikä huoneessa saa olla tyhjennystä haittaavia kynnyksiä
  3. mikäli katos lukitaan, tulee lukon olla kaksoispesälukko tai esimerkiksi koodilukittava
  4. katos tulee sijoittaa niin, että jokaisella asukkaalla on kohtuullinen matka kotitalousjätteiden kuljettamiseen
  5. jätteen keräyspaikkaan eivät sovellu suuret esineet kuten esimerkiksi sohvat. Ne tulee toimittaa jäteasemalle. Vaaralliset jätteet tulee toimittaa niiden vastaanottopaikkaan.

 

Biojätteiden erilliskeräys tulee järjestää yli 5 huoneiston kiinteistöille

Taajamassa sijaitsevan asuinkiinteistön, jossa on vähintään 5 huoneistoa, tulee järjestää biojätteelle erilliskeräys.

Biojätteet kannustetaan kompostoimaan, mikäli kiinteistö sijaitsee haja-asutusalueella, tai siinä on alle 5 huoneistoa. Elintarvikejätteen kompostoinnille on oltava jätehuoltomääräysten mukainen kompostori (jyrsijäsuojattu).

Kompostorissa on oltava riittävästi tilavuutta yhtä taloutta kohti. 1-5 henkilölle riittää tyypillisesti 100-250 litran kompostori ja 6-10 henkilölle 250-400 litran kompostori. Komposti on sijoitettava, rakennettava ja hoidettava siten, ettei siitä aiheudu haittoja ympäristölle eikä naapureille.